Kako ubrzati rad SQL i Oracle aplikacije 20 puta?

Kako ubrzati rad SQL i Oracle aplikacije 20 puta?

31.05.2017.

Ukoliko u vašem sistemu koristite Oracle ili SQL server aplikacije na Windows Server platformi, DataCore Hyper Converged Virtual SAN nudi značajne uštede i poboljšanje performansi.

Jedistvena DataCore Parallel I/O tehnologija omogućuje maksimalno iskorišćenje potencijala servera, smanjuje broj potrebnih servera za sve vaše virtuelne mašine i smanjuje broj potrebnih licenci.

Slikovit prikaz Parallel I/O tehnologije možete pogledati u sledećem videu