IT projekti – šta i kako radimo?

Projekti konsolidacije računarksih sistema su temelj našeg znanja i iskustva. Svakom projektu pristupamo sa punom pažnjom i ne preskačemo ni jednu fazu:

  1. Analiza potreba i zahteva korisnika
  2. Razmatranje odgovarajućih rešenja
  3. Usvajanje predloženog rešenja
  4. Implementacija
  5. Obuka korisničkog IT tima

Svaka od navedenih faza se realizuje u saradnji sa korisnikom odnosno njegovim IT sektorom. Zavisno od veličine i opterećenosti postojećim poslovima, nekada je nakon završetka projekta potrebna i naša podrška tokom perioda korišćenja implementiranog rešenja.

 

Naši projekti pokrivaju praktično sve oblasti vezane za IT infrastrukturu:

  • Visoko dostupni storage sistemi
  • IT security
  • Konsolidacija servera
  • Koncept FlexWork
  • Konsolidacija računarske mreže

Često pominjemo konsolidaciju jer naši koirsnici najčešće već imaju neki računarski sistem koji treba unaprediti. Ali ne zaboravljamo ni one projekte gde smo računarski sistem postavili “od nule”. Naravno, u prvom slučaju, trudimo se da u dogovoru sa korisnikom, ne bude prekida u radu, odnosno da se svi prekidi dešavaju van radnog vremena korisnika.

 

Veliki broj projekata smo realizovali kroz donacije Evropske unije, neke u saradnji sa partnerima a neke i samostalno.