FlexWork

Omogućiti korisnicima računarskog sistema rad sa bilo koje lokacije, bilo je uvek korisno i zgodno. Ali protekli period je pokazao da mogućnost rada od kuće deli kompanije odnosno njihove IT sektore na zastarele ili savremene.

Mnogo je rešenja koja omogućavaju rad sa udaljene lokacije, ali da bi moglo da se kaže da je takvo rešenje i profesionalno, udaljeni rad mora biti komforan i bezbedan. Upravo to su glavne karakteristike tehnologije virtuelizacije aplikacija i desktopa koje se zapravo kriju iza koncepta FlexWork.

Od 2005. godine pa do danas, projekti virtuelizacije aplikacija i desktopa su bili među našim najdražim. Kroz njih se realizuju najvažniji ciljevi kojima svaki IT treba da teži: jednostavnije uvođenje i održavanje aplikacija i sistema, centralizacija podataka, bolje iskorišćenje opreme, odlično korisničko iskustvo. Korisnički sistemi koje smo na ovaj način unapredili pripadaju raznim industrijama i raznih su veličina, od banaka i korporacija do malih proizvodnih preduzeća i škola.

Zavisno od potreba, ove projekte realizujemo pomoću rešenja kompanija Parallels, Citrix, Awingu ili vCloudPoint.