Nadzor celokupnog sistema

Najvažnija razlika između tradicionalnog održavanja računarskog sistema i usluge Managed IT je neprekidni nadzor celog sistema odnosno svih njegovih komponenata (radnih stanica, servera, mrežnih uređaja, storage uređaja). Nadzor se radi sistemski, pomoću savremenih softverskih alata koji imaju ugrađeno automatsko alarmiranje za slučaj da se bilo kakav problem uoči. Na ovaj način mnogo puta smo saznali za neki kvar u sistemu, i rešili ga, pre nego što ga je i sam korisnik primetio.

Pored sistemskog nadzora koji je neprekidan, neophodno je raditi i dnevni uvid u sistem i aktivne servise, kao što je na primer bekap, kao i nedeljni uvid u status svih mrežnih uređaja. Ovaj deo rade naši inženjeri, i za sad ih ne bismo menjali ni za kakav softver. Takođe, jednom godišnje je preporučljivo sprovesti snimanje stanja i analizu ranjivosti kako bi se dobile preporuke za unapređenje zaštite sistema.

 

Nadzor celog sistema je osnovna komponenta iz portfolia usluga Managed IT, a na nju se nadograđuju ostale po potrebi: Managed bekap, Managed security, Helpdesk, IT planiranje, Komunikacija sa IT dobavljačima, itd.

 

Sada je jasnije zašto se naši korisnici osećaju spokojno, jer znaju da o njihovom računarskom sistemu neko zaista brine.